STUDIO M

About us

Studio M
Studio M je napredovao od malog građevinskog preduzeća osnovanog 2001 godine do preduzeća od 60 stalno zaposlenih radnika koje čine arhitekti, menadžeri, zanatlije, nadzornici i supervizori u građevinarstvu. Indirektno zapošljavamo veliki broj podizvođača, ali i nudimo saradnju novim, kvalitetnim izvodačima građevinskih radova i grubih i finih zanatskih radova.

STUDIO M

CEO

Milutin Veličković

Technical Director

Marko Petrović

arhitekta

Peđa Agatonović

architect

Sonja Miljkov

supervising engineer

Mateja Smartek

architect

Nemanja Bjegović

architect

Miloš Ilić

finance

Sanja Marković

finance

Nina Šiljegović

finance

Marina Antić

Administrator

Miomira Milošević

Legal Service

Sandra Ognjenović

supervisor

Stevan Milošević

foreman

Denis Abdulahi

STRUKTOR

Director

Ivo Kaludjerović

Mechanical Engineer

Mile Svetozarević

Mechanical Engineer

Miloš Kovandžić

Mechanical Engineer

Ðuro Jaković

electrical engineer

Jovan Ðorić

electrical engineer

Miodrag Petrović

Studio M SSG (warehouse)

Director

Nikola Pavlović

warehouse supervisor

Boško Mitrović

warehouseman

Miroslav Galo

Scroll to Top